2013 03 19 07 20 09

Framsidan av kontorsbyggnaden