Historia

Allt I Bygg är ett familjeföretag som startades 1991 av Håkan Blom. Efter drygt 20 år i branschen har företaget vuxit från en anställd till idag mellan 10-15 stycken. Vi utför alla sorters arbeten inom bygg och strävar alltid efter att skapa den bästa lösningen för dig som kund, både kvalité- och prismässigt.

Allt I Bygg 016

            Välj kvaliTÉ!

Allt I Bygg prioriterar alltid kvalité i sina uppdrag som entreprenör. För att du som kund ska bli nöjd ser vi till att med dina önskemål tillsammans med vår kunskap skapa en optimal lösning att vara nöjd med en lång tid framöver!

Sedan starten 1991 har Allt i bygg levt på att göra kunden nöjd. Våra goda kundkontakter och duktiga medarbetare finns till för dig.

 

 

Våtrumsbehörighet

Allt I Bygg är utbildat av Byggkeramikrådet och arbetar efter deras föreskrifter gällande våtrum. Denna behörighet ger oss rätt att utfärda Byggkeramikets kvalitetsdokument, vilket är en egenkontroll som garanterar att ditt våtrum är fackmässigt byggt. Eftersom Allt I Bygg följer Byggkeramikrådets föreskrifter garanteras godkända tätskiktsystem samt andra lämpliga material och konstruktioner. Detta kan ni läsa mer om på Byggkeramikrådets hemsida.

 Länk till Byggkeramikrådets hemsida:

DSC 0659 

 

 

Miljö och kvalité

Allt I Bygg är certifierade inom ISO 90001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007. Vilket innebär att vi är certifierade inom kvalitetsledning, miljöledning och arbetsmiljö.

ISO 90001:2008 gäller kvalitetsledning. På Allt I Bygg kan vi kontrollera och garantera att en produkt eller tjäst uppfyller de ställda kraven. Vi arbetar ständigt med goda kommunikationsvägar, engagemang samt utveckling av vår kompetens.

ISO 14001:2004 gäller miljöledning. Denna certifieringen påvisar ett integrerat arbete med miljö i den befintliga verksamheten.

OHSAS 18001:2007 är en standard för arbetsmiljö som visar att vi på Allt I Bygg jobbar aktivt för en bra arbetsmiljö.

Allt I Bygg tar alla dessa tre delar på stort allvar och arbetar ständigt med förbättringar av olika slag.

 

 

Trippel A

Trippel A är en utmärkelse som innebär att Allt I Bygg har högsta kreditvärdighet och är ett väl etablerat företag med en bra betlningsförmåga, samt en tillfredställande ägarstruktur. För att få ett trippel A krävs det att man ska omsätta mer än 2 miljoner kronor, bedrivit verksamheten i minst 10 år och nyckeltalen ska vara väsentligt över branschens genomsnitt. 

Klicka här för att se vårat Diplom.

 

 

                                                         Display 5 

Gasellföretag

Allt I Bygg AB blev år 2012 utsett till ett svenskt Gasellföretag. Detta innebär bland annat att företaget har minst 10 anställda, en ekonomisk stabilitet över en längre tid och att företaget har vuxit organiskt och inte genom förvärv eller fusioner.

Klicka här för att se vårat Diplom.

 

Index